Firemní finance

Naše společnost získala jako jedna z prvních v roce 2001 licenci na organizování veřejných dražeb cenných papírů. Podílela se na tvorbě metodiky související s celým procesem přeměn zaknihovaných cenných papírů na listinné, což se stalo, včetně poradenství o cenných papírech, jednou z hlavních činností na další léta podnikání. V kombinaci s licencí na úschovu cenných papírů byla pružným a důsledným obchodníkem v působícím v této oblasti. Dokonce byla v roce 2007 hodnocena jako největší dražebník v oboru dražeb cenných papírů v ČR.

Součástí této komplexní činnosti ošetřování vlastnických podílů v akciových společnostech je i realizace veřejných návrhů odkupů cenných papírů, převzetí jmění a později i vytěsnění minoritních akcionářů, což byly kroky k získání 100% vlastnictví majoritního akcionáře v akciové společnosti.

Těchto služeb - přeměny CP, dražeb, převzetí jmění i vytěsnění využilo téměř 100 akciových společností v ČR i zahraničí, některé z nich jsou připomenuty v referenčním listu společnosti.

Naše služby:

Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Vám v rámci poradenské činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslových strategií a přeměn společností nabízí zejména tyto služby:

  • přeměnu formy a podoby akcií
  • výdej listinných akcií
  • veřejné dražby cenných papírů
  • squeez-out