Squeeze-out
Cesta k získání 100% podílu ve firmě
Squeeze-out - Nabídka služeb na vytěsnění minoritních akcionářů bez dvou zásadních omezení.

V roce 2008 vešla v účinnost novela obchodního zákoníku v části upravující právo výkupu účastnických cenných papírů (tzv. squeeze out). Jedná se o proces, v rámci kterého jsou menšinoví akcionáři za předem stanovených podmínek povinni převést své akcie na akcionáře majoritního, aniž by daná akciová společnost zanikla.

Mezi hlavní věcné změny patří zejména

1. Zrušení tříměsíční prekluzivní lhůty ode dne nabytí rozhodného podílu pro uplatnění práva hlavního akcionáře vytěsnit menšinové akcionáře Majoritní akcionář společnosti je oprávněn požadovat, aby představenstvo společnosti, ve které vlastní alespoň 90 % základního kapitálu, svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na jeho osobu. Nově mohou uplatnit toto právo již všichni majoritní akcionáři, kdykoli po získání alespoň 90 % podílu na společnosti.

2. Zúžení dozoru České národní banky pouze na účastnické cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu. U ostatních CP se nevyžaduje souhlas ČNB s přechodem CP.

Pro společnosti, jejichž akcie se neobchodují na regulovaném trhu, nově platí, že

K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře se již nevyžaduje souhlas ČNB (dříve Komise pro cenné papíry).

Znalecký posudek, kterým se dokládá přiměřenost protiplnění v penězích, již nepodléhá schválení ČNB (dříve Komise pro cenné papíry).

Jelikož jako obchodník s cennými papíry máme v procesu squeeze-out zákonný mandát provést výplatu protiplnění, nabízíme Vám i kompletní realizaci celého procesu. Součástí našich služeb je i zajištění kroků k dosažení potřebného 90 % podílu formou výkupu CP, přeměny podoby a formy CP, dražby CP atd.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy.