Vklady i úvěry českých domácností na rekordní úrovni (27.1.2017)

České domácnosti měly na konci loňského roku uloženo v bankách 2,206 bilionu korun, což je rekordní množství prostředků. Za celý loňský rok suma jejich vkladů vzrostla o 171,5 miliardy korun. Za rok 2015 se přitom vklady zvýšily „jen“ o 111,6 miliardy. Tempo růstu vkladů se tak zvyšuje. Na rekordní hodnotě je také zadlužení domácností, které dosáhlo úrovně 1,42 bilionu korun. Za rok 2016 vzrostly úvěry domácností o 96 miliard korun, což je přibližně stejný růst jako v roce 2015. Vklady se zvyšují především díky ekonomickému růstu, který podporuje vyšší spotřebu domácností a tak potřebují mít více peněz k dispozici. Část svých úspor využívají také na nákupy nového bydlení, o které je v poslední době velký zájem. Lidé tak přesouvají své peníze na netermínované vklady. Na nich se prostředky meziročně zvýšily o více než 15 procent a tvoří nyní 73 % depozit domácností. Důvodem jsou kromě vyšší spotřeby také nižší sazby na termínovaných vkladech.

Úvěry na bydlení tvoří 74 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci prosince 15,5 %. Pozitivní je, že přibližně od poloviny roku 2013 dochází k mírnému trvalému poklesu podílu úvěrů se selháním, které v prosinci tvořily 3,2 %. Tento fakt potvrzuje pozitivní ekonomický vývoj a přispívá ke zdraví bankovního sektoru. Celková bilanční suma bankovního sektoru ČR činila na konci prosince 2016 6,02 bilionu korun. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem dosáhl 3,99 bilionu korun. Objem vkladů rezidentů, jež tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 3,65 bilionu korun. [1] [2]

[1] Bankovní statistika. ČNB [online]. [cit. 2017-1-27]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/bankovni_statistika/index.html

[2] Vklady na rekordu: Čechům leží v bankách přes 2,2 bilionu korun, jen za poslední rok naspořili 172 miliard. HN [online]. [cit. 2017-1-27]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65606510-vklady-na-rekordu-cechum-lezi-v-bankach-pres-2-2-bilionu-korun-jen-za-posledni-rok-nasporili-172-miliard