Vývoj státního dluhu v prvním čtvrtletí 2016

Český státní dluh v prvním čtvrtletí zaznamenal mezičtvrtletní nárůst ve výši 21,7 mld. Kč oproti konci roku 2015. Podle ministerstva financí se jedná o krátkodobý důsledek racionálního přístupu využívání situace na kapitálových trzích, kde realizovalo prodej státních dluhopisů se záporným výnosem ve jmenovité hodnotě 55,8 miliard korun. Zatěžovat státní rozpočet dluhy, když se ekonomika nachází v růstu je sice v rozporu s ekonomickou teorií, ministr financí Babiš však uvedl, že by bylo velkou chybou nevyužít situace, kdy jsou věřitelé ochotní platit za to, že státu půjčují.

Celkové příjmy z investiční činnosti v rámci řízení likvidity státní pokladny se zahrnutím mimořádných příjmů státního rozpočtu z prodeje státních dluhopisů se záporným výnosem dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2016 celkové výše 156,3 mil. Kč, což představuje nárůst o 456 % oproti prvnímu čtvrtletí předchozího roku a jedná se o 43,5 % větší příjmy než za celý rok 2013. Celková hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů bez výnosu prodaných na primárním trhu v prvním čtvrtletí roku 2016 činila 38,1 mld. Kč. [1] [2]

[1] Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2016. MFČR [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/publikace-a-prezentace/dluhove-portfolio-ctvrtletni-informace/2016/ctvrtletni-zprava-o-rizeni-statniho-dluh-24569

[2] Státní dluh ve čtvrtletí stoupl na 1,695 bilionu korun. Finanční noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/statni-dluh-ve-ctvrtleti-stoupl-na-1-695-bilionu-korun/1338606