Dubnový vývoj dluhopisových fondů

Na dluhopisovém trhu došlo ke změně nálad, což se projevilo na výkonnosti, zejména korporátních dluhopisů. Ty v posledních několika týdnech změnily trend a ze záporného výnosu se dostaly do kladného. Stojí za tím především reakce na rozhodnutí ECB nakupovat v procesu kvantitativního uvolňování i korporátní dluhopisy. Zlepšení výkonnosti se týká především českých a evropských korporátních dluhopisů. Jiná situace je v případě globálních dluhopisů, které (ve většině případů) stále pokračují v propadech. O něco lépe si v případě globálních fondů vedou ty zaměřené na státní dluhopisy rozvinutých zemí. Dobře si vedou fondy zaměřené na české státní a korporátní dluhopisy (což je pro tuzemského konzervativního investora dobrá zpráva), zejména ty s delší durací. Neboť fondy s delší durací drží v portfoliu dluhopisy s delší splatností a vyšším výnosem. Delší durace znamená vyšší citlivost fondu na změnu úrokové sazby. Ovšem při současném prostředí nízkých úrokových sazeb a předpokládaném vývoji v krátkém horizontu (kdy se neočekává zvýšení sazeb) nejsou tyto fondy příliš ohroženy. [1]

[1] Bloomberg