O společnosti

Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. byla založena v roce 1994. Jádro společnosti bylo tvořeno pracovníky, kteří u firmy EFEKTA, a.s. pomáhali zakládat v počátcích kapitálového trhu v ČR Burzu cenných papírů v Praze. V procesu osamostatňování poboček EFEKTA CONSULTING, a.s. převzala obchodování s klienty na veřejných trzích. Mimo obchodování a správu portfolií významných klientů se společnost zabývala nákupem a prodejem významných podílů v nově vzniklých akciových společnostech. Nakoupené akciové podíly připravovala pro nové investory, stabilizovala je i řídila formou managementu.

V roce 2000 získala rovněž licenci na obchodování zahraničních CP a na obchodování v USA, kde zúročovala svých téměř čtvrt století zkušeností a znalostí s kapitálovým trhem.

Jako jedna z prvních, v roce 2001, získala licenci na organizování veřejných dražeb CP. Podílela se na tvorbě metodiky související s celým procesem přeměn zaknihovaných CP na listinné, což se stalo, včetně poradenství o CP, jednou z hlavních činností na další léta podnikání. V kombinaci s licencí na úschovu CP byla pružným a důsledným obchodníkem v této činnosti. Dokonce v roce 2007 byla hodnocena jako největší dražebník v oboru dražeb CP v ČR a 25. dražebník vůbec.

Součástí této komplexní činnosti ošetřování vlastnických podílů v akciových společnostech byla i realizace veřejných návrhů odkupů CP, převzetí jmění a později i vytěsnění minoritních akcionářů, což byly kroky k získání 100% vlastnictví majoritního akcionáře v akciové společnosti.

Tyto činnosti byly realizovány i pro zahraniční klienty, kteří získali velkou důvěru ve schopnosti a stále využívají našich zkušeností v poradenské činnosti. Těchto služeb - přeměny CP, dražeb, převzetí jmění i vytěsnění využilo téměř 100 akciových společností v ČR i zahraničí, některé z nich jsou připomenuty v referenčním listu společnosti.

Při přechodu na předpisy EU (směrnice MIFID) a v jeho návaznosti při procesu přelicencování subjektů kapitálového trhu, bylo uděleno v roce 2009 i povolení k další činnosti obchodníka s cennými papíry nad rozsah dříve nabytých licencí.

Dalším procesem rozšíření licencí prošla společnost v roce 2015, což jí umožnilo další rozšíření služeb pro své klienty.

V současné době se společnost specializuje na obchodování podílových listů fondů kolektivního investování, umisťování dluhopisů a poradenství v korporátní oblasti.

Na počátku kapitálového trhu bylo více jak 1000 obchodníků s CP. V současné době je jich méně jak desetina (v převážné většině se jedná o bankovní obchodníky s CP). Nebankovní obchodníci se dají spočítat téměř na prstech jedné ruky. Jsme hrdí, že i my, na základě znalostí a nabytých zkušeností jsme mezi nimi.