Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1388, IČ: 60717068 je provozovatelem webových stránek www.efekta.cz. Obsah zobrazený na webových stránkách byl vytvořen výhradně k informačním účelům a nesmí být reprodukován jako část ani jako celek, předáván dalším osobám ani publikován či pozměňován. Obsah nepředstavuje individuální investiční doporučení ani investiční poradenství či nabídku investičních služeb.

Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. (dále jen „společnost“), její dodavatelé ani jiné třetí strany zmíněné na webových stránkách nebudou odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu způsobené užíváním, neschopností užívat nebo na základě výsledků užívání těchto webových stránek, jakéhokoli webového serveru, na který odkazují, nebo materiálů a informací obsažených na kterémkoliv webovém serveru. Společnost uvádí tyto odkazy jenom pro informaci a není zodpovědná za jejich obsah. Materiály a služby na webových stránkách společnosti nemusí být aktuální a společnost se nezavazuje, že bude materiály a služby aktualizovat. Společnost připravuje poskytovaný informační obsah s veškerou náležitou péčí, činí tak bez nároku na správnost, úplnost, význam, přesnost a dostupnost obchodních dat, hodnocení, posudků a jiných dostupných údajů vhodných k nahlédnutí a k zobrazení. Společnost si vyhrazuje právo učinit změny a úpravy v poskytovaných informacích. Využití jakýchkoli informací na webových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Webové stránky společnosti jsou vytvořeny pro obchodní subjekty a zákazníky se sídlem či bydlištěm v České republice podle českých zákonů. Webové stránky společnosti využívají soubory cookies za účelem lepšího komfortu jejich používání. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení uživatele při návštěvě webových stránek. Společnost využívá technické neboli provozní cookies, které zajišťují základní technickou funkčnost webových stránek a jsou nutné pro provoz, tj. přihlašování, využívání služeb, bezpečnost. Tyto údaje společnost zpracovává na základě oprávněného zájmu na řádný provoz webových stránek. Používáním webových stránek uživatel souhlasí s užitím provozních cookies. Uživatel může vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení v prohlížeči, avšak pokud tak učiní, některé služby a funkce nemusí fungovat. Cookies jsou zpracovávány společností po dobu 1 roku.

Společnost přijímá vhodná opatření k ochraně soukromí uživatele webových stránek společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Úplné znění naleznete na https://www.efekta.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/. Společnost si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání. Užíváním webových stránek www.efekta.cz uživatel souhlasí s podmínkami používání.