Pro zákazníky

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené Českou národní bankou. Na tuzemském akciovém trhu působí od roku 1994.

Máte-li zájem stát se naším zákazníkem, můžete nás kontaktovat v kanceláři naší společnosti (náměstí Svobody 91/20, 60200 Brno-město). Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět i telefonicky na tel. +420 545 218 972 nebo též pomocí e-mailu info@efekta.cz.

První kroky nového zákazníka:

 1. Seznámení se smluvní dokumentací
  1. Nejprve se seznamte se zněním Komisionářské smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek (VOP) a Ceníku služeb. Tyto dokumenty je možné stáhnout na webových stránkách www.efekta.cz v sekci Pro zákazníky/ Dokumenty.

   • Komisionářská smlouva – Je základním smluvním dokumentem zakládající vztah mezi klientem a obchodníkem
   • VOP – upravují činnost obchodníka v návaznosti na uzavřenou Komisionářskou smlouvu. Obsahují informace a upozornění např. v oblasti poskytování investičních služeb, kategorizace zákazníků, garanční fondu a rizicích spojených s obchodováním s investičními nástroji. Dále zde naleznete informace o přijímání a předávání pokynů o placení a vyrovnání, reklamační řád a další důležité informace.
   • Ceník služeb – určuje výši odměny obchodníka.
  2. Dále si prostudujte Investiční dotazník, který je možné stáhnout rovněž na webových stránkách www.efekta.cz v sekci Pro zákazníky, Dokumenty.
   • Investiční dotazník – je zaveden pro ochranu zákazníků na základě Zákona č. 256/2004 Sb. O podnikání na kapitálovém trhu. Obsahuje otázky z oblastí znalostí a zkušeností s obchodováním s investičními nástroji a finanční zázemí zákazníka. Odpovědi na otázky umožňují vyhodnotit investiční profil zákazníka a jeho investiční záměry.
 2. Podpis smluvní dokumentace

  Pokud budete mít o naše služby zájem, kontaktujte naše oddělení Front office nebo zástupce obchodníka a smluvte si schůzku k podpisu smlouvy. Smlouvu je možné uzavřít i na dálku. Popis tohoto postupu naleznete ve VOP.

 3. Převod finančních prostředků a cenných papírů

  Po uzavření smlouvy a před započetím investování, převeďte Vámi zvolené množství finančních prostředků na Váš účet u společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Číslo účtu je uvedeno na webových stránkách www.efekta.cz v sekci Pro zákazníky / Dokumenty / Údaje k platbě.