MiFID
Směrnice o trzích finančních instrumentů

MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive – Směrnice o trzích finančních instrumentů) je směrnice, která zavádí společný tržní a regulatorní režim pro poskytování investičních služeb ve všech 30 členských státech Evropského hospodářského prostoru.

Tato směrnice si klade 3 základní cíle:

  1. Dokončit proces vytváření jednotného evropského trhu investičních služeb
  2. Reagovat na změny a inovace, které se objevily na kapitálovém trhu
  3. Ochranu investorů, prostřednictvím vytvoření silnějších, konkurenceschopnějších a robustnějších finančních trhů.