Přeměna podoby akcií

Dovolte, abychom Vám tímto představili nabídku služby naší společnosti, která od roku 1994 vlastní kompletní licenci obchodníka s cennými papíry a již 22 let se úspěšně zabývá především oblastí akvizic, fúzí a veškerými službami spojenými s kapitálovou transformací firem. Reference uvádíme na stránce reference.

Pokud se akcie vaší společnosti staly neregistrovanými cennými papíry (nejsou již dále obchodovány na veřejném trhu), pominul již hlavní důvod pro vedení jejich registru Střediskem cenných papírů a poté Centrálním depozitářem cenných a na základě našich zkušeností řada klientů dospěla k rozhodnutí o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Čímž emitent, ale zejména významní akcionáři, ušetří značné prostředky za vedení účtů a vedení registru emise a cenného papíru. Dále je možné pomocí transformace akcií dosáhnout další koncentrace majetkového podílu až do 100% podílu a společnost také může získat kontrolu nad převody akcií (akcie na jméno). Pokud se tedy rozhodnete pro změnu podoby akcií jsme schopni Vám celý proces zajistit včetně vyřešení případné záležitosti týkající se nevyzvednutých listinných akcií jejich prodejem v dražbě. Zajistíme pro Vás následující služby nebo dle Vašeho zájmu jen některé z nich (ke všem činnostem máme vlastní vysoce profesionální právní podporu):

  • Příprava pořadu jednání valné hromady a příprava změny stanov
  • Zveřejnění rozhodnutí emitenta o přeměně podoby akcií v OV
  • Zrušení registrace emise v CDCP, výpis z CDCP
  • Odkup akcií od drobných akcionářů (tzv. nabídka převzetí, v případě povinnosti či Vašeho zájmu)
  • Zajištění tisku listinných akcií dle Vašich požadavků a dle schválené struktury emise
  • Uveřejnění první výzvy k převzetí listinných akcií a vydávání akcií oprávněným akcionářům
  • Uveřejnění druhé výzvy k převzetí listinných akcií a vydávání akcií akcionářům v prodlení