Řecko dojednalo dohodu a může získat další peníze (5. 5. 2017)

Zástupci Řecka a jeho zahraničních věřitelů se konečně dohodli a dospěli k dlouho očekáváné dohodě týkající se reforem. Ty byly podmínkou k uvolnění dalších peněz ze záchranného programu pro tuto zadluženou jihoevropskou zemi. Věřitelské instituce potvrdily dosažení předběžné dohody, která bude základem pro ukončení druhé prověrky záchranného programu. Naznačily i možnost začátku debaty o způsobech, jak zajistit udržitelnost řeckého dluhu. Dohoda zahrnuje reformy především v oblasti práce a energie, dále také snížení penzí a zvýšení daní.

Jednání byla velmi zdlouhavá a trvala více než šest měsíců, především kvůli neshodám mezi Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o fiskálních cílech. Řecko nyní musí nová opatření legislativně schválit, pak budou moci ministři financí eurozóny odsouhlasit uvolnění další části peněz. Řecká vláda bude v červenci na splacení dluhů potřebovat zhruba 7,5 miliardy eur (více než 200 miliard korun). Nejbližší zasedání ministrů financí eurozóny, na kterém by se mělo jednat rovněž o případném snížení řeckého dluhu, se uskuteční 22. května.

Graf: Vývoj zadluženosti Řecka, Itálie a České republiky

Zdroj: Thomson Reuters