Ochrana osobních údajů

Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. se zaručuje co nejúčinněji chránit a zabezpečit osobní údaje svých klientů, včetně potenciálních klientů, partnerů a návštěvníků webových stránek.

Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté společnosti výše uvedenými subjekty osobních údajů nebo společností jinak získané jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zkráceně též označováno GDPR.

Osobní údaje poskytnuté společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. jsou použity výhradně k účelům, jež jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.