Dluhopis DRFG Real Estate I. 2018-2021, 5,0%

Základní prospekt

Emisní dodatek


Dluhopis DRFG Real Estate II. 2018-2023, 6,0%

Základní prospekt

Emisní dodatek


Dluhopis DRFG Real Estate III. 2018-2025, 7,0%

Základní prospekt

Emisní dodatek


Dluhopis DRFG V.17 - 2017-2020, 6,0 %

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG VI.17 - 2017-2022, 7,0 %

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG I.18 - 2018-2021, 6,0 %

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG II.18 - 2018-2023, 7,0 %

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG III.18 - 2018-2025, 8,0 %

Emisní podmínky

Vznikne-li mezi společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („EFEKTA OCP“) jako distributorem Dluhopisů a Spotřebitelem spor týkající se poskytování investičních služeb ze strany EFEKTA OCP Spotřebiteli, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude EFEKTA OCP informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.