DLUHOPISY DRFG Bond IV.21 - 2021 – 2024, 4,5 %

Základní prospekt

Konečné podmínky


DLUHOPISY DRFG Bond V.21 - 2021 – 2026, 5 %

Základní prospekt

Konečné podmínky


DLUHOPISY DRFG Bond VI.21 - 2021 – 2028, 6 %

Základní prospekt

Konečné podmínky


DLUHOPISY DRFG TelcoBond I.21 - 2021 – 2026, 5 %

Základní prospekt

Konečné podmínky


Dluhopis DRFG VI.21 - 2021-2024, 5,5 %

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG VII.21 - 2021-2026, 6,5 %

Emisní podmínky


Natland Bonds III. - 2020-2025 / 5 %

Základní prospekt

Konečné podmínky


Dluhopisy HOME CAPITAL CZK VI.

Základní prospekt

Konečné podmínky


Dluhopisy HOME CAPITAL CZK VII.

Základní prospekt

Konečné podmínky

Vznikne-li mezi společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („EFEKTA OCP“) jako distributorem Dluhopisů a Spotřebitelem spor týkající se poskytování investičních služeb ze strany EFEKTA OCP Spotřebiteli, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude EFEKTA OCP informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.