Dluhopis DRFG Real Estate Management I. 2018-2021, 5,0%

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG Real Estate Management II. 2018-2023, 6,0%

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG Real Estate Management III. 2018-2025, 7,0%

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG V.17 - 2017-2020, 6,0 %

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG VI.17 - 2017-2022, 7,0 %

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG TELCO III. 2017-2020, 5,0%

Základní prospekt

Emisní dodatek

Administrátorem emise dluhopisů společnosti DRFG TELCO s.r.o. je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.


Dluhopis DRFG TELCO IV. 2017-2022, 6,00%

Základní prospekt

Emisní dodatek

Administrátorem emise dluhopisů společnosti DRFG TELCO s.r.o. je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Vznikne-li mezi společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („EFEKTA OCP“) jako distributorem Dluhopisů a Spotřebitelem spor týkající se poskytování investičních služeb ze strany EFEKTA OCP Spotřebiteli, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude EFEKTA OCP informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.