Dluhopis DRFG Telco I.18 - 2018-2021, 4,5%

Základní prospekt

Emisní dodatek


Dluhopis DRFG Telco II.18 - 2018-2023, 5,5%

Základní prospekt

Emisní dodatek


Dluhopis DRFG Telco III.18 - 2018-2025, 6,5%

Základní prospekt

Emisní dodatek


Dluhopis DRFG Telco IV.18 - 2018-2025, 7%

Základní prospekt

Emisní dodatek


Dluhopis DRFG IV.18 - 2018-2021, 5,5 %

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG V.18 - 2018-2023, 6,5 %

Emisní podmínky


Dluhopis DRFG VI.18 - 2018-2025, 7,5 %

Emisní podmínky

Vznikne-li mezi společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („EFEKTA OCP“) jako distributorem Dluhopisů a Spotřebitelem spor týkající se poskytování investičních služeb ze strany EFEKTA OCP Spotřebiteli, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude EFEKTA OCP informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.