Dluhopis DRFG Real Estate IV.19 - 2019-2022, 4,0%

Základní prospekt

Emisní dodatek


Dluhopis DRFG Real Estate V.19 - 2019-2024, 5,0%

Základní prospekt

Emisní dodatek


Dluhopis DRFG Real Estate VI.19 - 2019-2026, 6,0%

Základní prospekt

Emisní dodatek

Vznikne-li mezi společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („EFEKTA OCP“) jako distributorem Dluhopisů a Spotřebitelem spor týkající se poskytování investičních služeb ze strany EFEKTA OCP Spotřebiteli, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude EFEKTA OCP informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.