Obchodník s cennými papíry

Pro ochranu hodnoty úspor je vhodné nechat peníze vydělávat

Investiční fondy
Fondy pro retailové i kvalifikované investory zaměřené na development a podnikání na nemovitostním trhu.
Více
Dluhopisy
Investiční cenné papíry s pevným úrokovým výnosem s měsíční výplatou.
Více
Firemní finance
Korporátní služby v oblasti přeměny podoby akcií, veřejné dražby CP a squeeze-out.
Více